کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash


109,000 تومان

تصویر رنگ : قیمتتعداد
کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash - a1 A1 109,000 تومان
کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash - a2 A2 109,000 تومان
کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash - a3 A3 109,000 تومان
کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash - a3-5 A3.5 109,000 تومان
کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash - b1 B1 109,000 تومان
کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash - b2 B2 109,000 تومان
کامپوزیت تک سرنگ نانو هیبرید | Flash - oa3-5 OA3.5 109,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 13 اکتبر, 2022

تاریخ انقضا : 10 و 11 /2021
ساخت : سوئیس
بسته بندی :سرنگ 5 گرمی