کامپوزیت فلو | Flow Plus


شروع از : 330,000 تومان205,000 تومان

تصویر رنگ : قیمتتعداد
کامپوزیت فلو | Flow Plus - a1 A1 330,000 تومان 205,000 تومان
کامپوزیت فلو | Flow Plus - a2 A2 330,000 تومان 205,000 تومان
کامپوزیت فلو | Flow Plus - a3 A3 330,000 تومان 205,000 تومان
کامپوزیت فلو | Flow Plus - a3-5 A3.5 330,000 تومان 205,000 تومان
کامپوزیت فلو | Flow Plus - b1 B1 330,000 تومان 205,000 تومان
کامپوزیت فلو | Flow Plus - b2 B2 330,000 تومان 205,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 30 نوامبر, 2022

تاریخ انقضا : 10  و 9 / 2021
ساخت : سوئیس
بسته بندی :

  • سرنگ 2 گرمی