خمیر پروفیلاکسی | Protec


شروع از : 40,000 تومان

تصویر سایز : اسانس قیمتتعداد
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 250-%da%af%d8%b1%d9%85 - %d8%a2%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%b3%db%8c 250 گرمآدامسی 300,000 تومان 240,000 تومان
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 250-%da%af%d8%b1%d9%85 - %d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84 250 گرمپرتقال 300,000 تومان 240,000 تومان
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 250-%da%af%d8%b1%d9%85 - %d8%aa%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c 250 گرمتوت فرنگی 300,000 تومان 240,000 تومان
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 250-%da%af%d8%b1%d9%85 - %d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9 250 گرمنعناع 300,000 تومان 240,000 تومان
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 50%da%af%d8%b1%d9%85 - %d8%a2%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%b3%db%8c 50گرمآدامسی 40,000 تومان
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 50%da%af%d8%b1%d9%85 - %d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84 50گرمپرتقال 40,000 تومان
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 50%da%af%d8%b1%d9%85 - %d8%aa%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c 50گرمتوت فرنگی 40,000 تومان
خمیر پروفیلاکسی | Protec - 50%da%af%d8%b1%d9%85 - %d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9 50گرمنعناع 40,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 1 نوامبر, 2022

تاریخ انقضا : 2021/11
ساخت : انگلستان
بسته بندی :

  • سایز کوچک قوطی 50 گرمی
  • سایز بزرگ قوطی 250 گرمی