آلژینات سی آ سی و هفت | Cavex CA37


41,000 تومان

تصویر Setting time قیمتتعداد
آلژینات سی آ سی و هفت | Cavex CA37 - fast-set Fast Set 41,000 تومان
آلژینات سی آ سی و هفت | Cavex CA37 - normal-set Normal Set 41,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 14 نوامبر, 2019

ساخت : هلند
بسته بندی : بسته 453 گرمی