خمیر دندان سفید کننده | Stainless


ساخت : هلند
بسته بندی :
1 عدد تیوب 30 میلی لیتری (40گرمی)  PVPپراکساید(هیدروژن پروکساید 6درصد)