نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip


شروع از : 216,000 تومان

تصویر عرض قیمتتعداد
نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip - 2-5 2.5 216,000 تومان
-
+
نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip - 4 4 270,000 تومان
-
+
نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip - 6 6 324,000 تومان
-
+

آخرین بروزرسانی : 10 دسامبر, 2023

Stainless Steel Abrasive Strip
ساخت برزیل