نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip


شروع از : 115,000 تومان

تصویر عرض قیمتتعداد
نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip - 2-5 2.5 115,000 تومان
نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip - 4 4 145,000 تومان
-
+
نوار پرداخت استیل | Stainless Steel Abrasive Strip - 6 6 185,000 تومان
-
+

آخرین بروزرسانی : 12 سپتامبر, 2021

Stainless Steel Abrasive Strip
ساخت برزیل