نوار پرداخت استیل دو رو | Stainless Steel Abrasive Strip double face


شروع از : 180,000 تومان

تصویر عرض قیمتتعداد
نوار پرداخت استیل دو رو | Stainless Steel Abrasive Strip double face - 2-5 2.5 180,000 تومان
-
+
نوار پرداخت استیل دو رو | Stainless Steel Abrasive Strip double face - 4 4 240,000 تومان
-
+
نوار پرداخت استیل دو رو | Stainless Steel Abrasive Strip double face - 6 6 280,000 تومان
-
+

آخرین بروزرسانی : 12 سپتامبر, 2021

Stainless Steel Abrasive Strip double face
ساخت برزیل