خمیر پولیش الماسه | Diamond Polishing Paste


شروع از : 250,000 تومان

تصویر مدل وزن قیمتتعداد
خمیر پولیش الماسه | Diamond Polishing Paste - 1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86 - 3-%da%af%d8%b1%d9%85 1 میکرون3 گرم 250,000 تومان
-
+
خمیر پولیش الماسه | Diamond Polishing Paste - 1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86 - 6-%da%af%d8%b1%d9%85 1 میکرون6 گرم 470,000 تومان
خمیر پولیش الماسه | Diamond Polishing Paste - 3-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86 - 3-%da%af%d8%b1%d9%85 3 میکرون3 گرم 250,000 تومان
خمیر پولیش الماسه | Diamond Polishing Paste - 3-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86 - 6-%da%af%d8%b1%d9%85 3 میکرون6 گرم 470,000 تومان
خمیر پولیش الماسه | Diamond Polishing Paste - 6-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86 - 3-%da%af%d8%b1%d9%85 6 میکرون3 گرم 250,000 تومان
-
+
خمیر پولیش الماسه | Diamond Polishing Paste - 6-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86 - 6-%da%af%d8%b1%d9%85 6 میکرون6 گرم 470,000 تومان
-
+

آخرین بروزرسانی : 8 فوریه, 2022

Diamond Polishing Paste
کاربرد : پرداخت نهایی و ایجاد سطح براق و زیبا پرسلن ؛ رزین ؛ آمالگام ؛ آلیاژ و انامل با نمای طبیعی
ساخت : برزیل