نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing


شروع از : 85,000 تومان

تصویر عرض قیمتتعداد
نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing - 2-5 2.5 85,000 تومان
-
+
نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing - 4 4 115,000 تومان
-
+
نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing - 6 6 155,000 تومان
-
+

آخرین بروزرسانی : 18 فوریه, 2021

Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing
ساخت : برزیل