نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing


شروع از : 80,000 تومان

تصویر عرض قیمتتعداد
نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing - 2-5 2.5 80,000 تومان
-
+
نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing - 4 4 90,000 تومان
-
+
نوار پرداخت کامپوزیت | Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing - 6 6 130,000 تومان
-
+

آخرین بروزرسانی : 10 فوریه, 2022

Abrasive Polyester Strip for Polishing and Finishing
ساخت : برزیل