سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle


125,000 تومان

تصویر گیج طول قیمتتعداد
سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle - 27 - 21 2721 125,000 تومان
-
+
سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle - 27 - 25 2725 125,000 تومان
-
+
سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle - 27 - 30 2730 125,000 تومان
-
+
سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle - 27 - 35 2735 125,000 تومان
-
+
سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle - 27 - 38 2738 125,000 تومان
-
+
سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle - 30 - 21 3021 125,000 تومان
-
+
سر سوزن دندانپزشکی | Dental Needle - 30 - 25 3025 125,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 1 سپتامبر, 2021

ساخت : کره جنوبی
بسته بندی : 100 عددی
موجود در 2 گیج 27 و 30 و طول های مختلف