گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2%


شروع از : 25,000 تومان

تصویر سایز قیمتتعداد
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 15 15 50,000 تومان
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 15-40 15/40 50,000 تومان
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 20 20 50,000 تومان
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 25 25 25,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 30 30 50,000 تومان
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 35 35 25,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 40 40 25,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 45 45 50,000 تومان
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 45-80 45/80 25,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 50 50 50,000 تومان
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 55 55 50,000 تومان
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 60 60 50,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 9 آگوست, 2021

تاریخ انقضا :
تمامی سایز ها :2021/11
سایز 45/80 : 2021/08

ساخت : چین
بسته بندی : 120 عددی
سر رنگی – Color Code