گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2%


شروع از : 186,000 تومان

تصویر سایز قیمتتعداد
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - mf MF 225,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 15 15 186,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 15-40 15/40 186,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 20 20 186,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 25 25 186,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 30 30 186,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 35 35 186,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 40 40 186,000 تومان
-
+
گوتا پرکا 2% گاپا دنت | GAPA Dent Gutta Percha 2% - 45 45 186,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 14 آوریل, 2024

تاریخ انقضا :
تمامی سایز ها : 2027
ساخت : چین
بسته بندی : 120 عددی
سر رنگی – Color Code