کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT


تومان

تصویر سایز قیمتتعداد
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 15 15 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 15-40 15/40 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 20 20 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 25 25 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 30 30 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 35 35 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 40 40 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 45 45 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 45-80 45/80 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 50 50 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 55 55 تومان
کن کاغذی 2%گاپادنت | Paper Points 2% GAPA DENT - 60 60 تومان

آخرین بروزرسانی : 8 ژوئن, 2021

ویژگی ها :
ساخته شده از کاغذ
قابلیت جذب بالا
مناسب برای خشک کردن ریشه کانال