کیت الماسی 3 رنگ | Diamond Polident Introductory Kit


تومان

در انبار موجود نمی باشد

ساخت : برزیل

اجزای کیت :

  • 24 عدد دیسک در سه رنگ و دو سایز مختلف
  • سبز الماسه زیر و رو با قطر 120 از هر کدام 2 عدد
  • سبز الماسه زیر و رو با قطر 100 از هر کدام 2 عدد
  • آبی الماسه زیر و رو با قطر 120 از هر کدام 2 عدد
  • آبی الماسه زیر و رو با قطر 100 از هر کدام 2 عدد
  • زرد الماسه زیر و رو با قطر 120 از هر کدام 2 عدد
  • زرد الماسه زیر و رو با قطر 100 از هر کدام 2 عدد
  • یک عدد ماندرل