کن کاغذی پروتیپر روتاری | (Protaper Rotary Paper Points (F-sizes


65,000 تومان

تصویر سایز قیمتتعداد
کن کاغذی پروتیپر روتاری | (Protaper Rotary Paper Points (F-sizes - f1 F1 65,000 تومان
کن کاغذی پروتیپر روتاری | (Protaper Rotary Paper Points (F-sizes - f1-f3 F1/F3 65,000 تومان
کن کاغذی پروتیپر روتاری | (Protaper Rotary Paper Points (F-sizes - f2 F2 65,000 تومان
کن کاغذی پروتیپر روتاری | (Protaper Rotary Paper Points (F-sizes - f3 F3 65,000 تومان
کن کاغذی پروتیپر روتاری | (Protaper Rotary Paper Points (F-sizes - f4 F4 65,000 تومان
کن کاغذی پروتیپر روتاری | (Protaper Rotary Paper Points (F-sizes - f5 F5 65,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 29 ژانویه, 2022

ساخت : چین
بسته بندی : 100 عددی
سر رنگی – Color Code