فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type


800,000 تومان

تصویر رنگ : سایز : کد قیمتتعداد
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%b3%d8%a8%d8%b2 - 016 - 805 سبز016805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%b3%d8%a8%d8%b2 - 012 - 805 سبز012805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%b3%d8%a8%d8%b2 - 014 - 805 سبز014805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%b3%d8%a8%d8%b2 - 018 - 805 سبز018805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 009 - 805 آبی009805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 010 - 805 آبی010805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 012 - 813 آبی012813 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 014 - 805 آبی014805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 014 - 813 آبی014813 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 016 - 805 آبی016805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 018 - 805 آبی018805 800,000 تومان
-
+
فرز الماسی توربین انواع مدل اینورتد – FG Diamond Burs Inverted Type - %d8%a2%d8%a8%db%8c - 018 - 813 آبی018813 800,000 تومان
-
+

آخرین بروزرسانی : 15 آوریل, 2024

ساخت : برزیل
بسته بندی : 10 عددی
“قیمت های مربوط به بسته 10 عددی میباشد”